Wake Up (I)

Creating a generative audioreactive blanket through FFT audio analysis to animate its oscillation, volume, size and colors.

Creando una sábana generativa audioreactiva mediante el análisis FFT para animar su oscilació, volumen, tamaño y colores.

Creant un llençol generatiu audioreactiu mitjaçant l’ànalisi FFT per a animar la seva oscil·lació, volum, dimensions i colors.

Advertisements