Synapse (I)

Creating an interactive 3d synapse network using agents, physics and user interaction.

Creando una red 3d de sinapsis mediante agentes, física e interacción de usuario.

Creant una xarxa 3d de sinàpsis fent ús d’agents, física i interacció d’usuari.

Advertisements