Lax Ropes (III)

Using physics, particles and springs to simulate lax ropes with different attractors but the same physics system for all ropes. // Usant física, partícules i connectors per a simular un conjunt de cordes laxes amb diferents punts d’tracció però amb el mateix sistema físic.

Advertisements